Хабар 24

05:00
24 KZ таңы
06:00
24 KZ таңы
07:00
ҚР Парламенті Сенатының отырысынан. Прямая трансляция
08:00
Жаналыктар
09:00
Жаналыктар
10:00
Жаналыктар
10:30
Ойталқы
11:00
Жаналыктар
12:00
Жаналыктар
12:15
Күн тәртібі
13:00
Жаналыктар
13:15
Дневная смена
14:00
Жаналыктар
15:00
Prime Time
16:00
Prime Time
17:00
Жаналыктар
17:20
Экономика
18:00
Жаналыктар
18:30
Invest time
18:40
Made in KZ
18:50
Жаналыктар
19:20
Большая стройка
19:30
Made in KZ
19:40
Честь имею!
19:50
Жаналыктар
20:20
Алып құрылыс
20:35
Білген абзал
20:40
Кезекші бөлім
21:00
Prime Time
22:00
ҚР Әнұраны
22:02
Prime Time
23:00
Жаналыктар
23:30
Большая стройка
23:40
Честь имею!
23:50
Дежурная часть
00:00
Жаналыктар
00:30
Digital мектеп
00:40
Ӧner
00:50
Білген абзал
00:55
Кезекші бөлім
01:00
Жаналыктар
01:30
Digital мектеп
01:40
Ӧner
01:50
Право знать!
01:55
Дежурная часть
02:00
Жаналыктар
02:30
Digital мектеп
02:40
Ӧner
02:50
Білген абзал
02:55
Кезекші бөлім
03:00
Жаналыктар
03:30
Digital мектеп
03:40
Ӧner
03:50
Право знать!
04:00
ҚР Әнұраны
04:02
Жаналыктар
04:25
Медицина KZ
04:40
Made in KZ
04:45
Білімді орта
04:55
Білген абзал
05:00
24 KZ таңы


© tvpr.ru